Nagyszombati kerület

Bresztovány/Brestovany Prileszky-Springer kastély
Béke/ Mierovo Jeszenák-Apponyi-Welteni Wiener kastély
Bucsány/Bučany Zay kastély
Bresztovány Béke Bucsány
Diószeg/Sládkovièovo Kuffner kastély Galánta/Galanta Esterházy kastély Galánta/Galanta Esterházy kastély
Diószeg   Galánta   Galánta
Galánta-Hódi/Galanta-Hody Estreházy kastély Galgóc/Hlohovec Erdődy kastély Jaslovské Bohunic Dezasse kastély
Galánta-Hódi
Galgóc
Jaslovské Bohunic
Kosút/Košúty Ábrahámffy kastély Lég/Lehnice Benyovszky kastély Majtény/Majcichov Esterházy kastély
Kosút
Lég Majtény
Nagymegyer/Veľký Meder Kálnoky kúria Nemesgomba/Hubice Udvarnoky-Nyáry kastély Ószombat/Sobotište Nyáry-Kuffner kastély
Nagymegyer Nemesgomba Ószombat
Pozsonynádas/Trstín barokk kastély
Pozsonynádas/Trstín Motesiczky kastély
Pöstyén/Piešťany Prímási palota
Pozsonynádas Pozsonynádas Pöstyén
Pöstyén/Piešťany villa
Szered/Sereď Esterházy kastély
Szomolány/Smolenice Erdődy-Czobor-Pálffy kastély
Pöstyén Szered
Szomolány
Verbó/Vrbové Benyovszky kúria Vittenc/Chtelnica kúria
Vittenc/Chtelnica Ungnad-Pálffy kastély
Verbó Vittenc Vittenc
Zavar Majláth kastély

Zavar