Pozsonyi kerület

Bazin/Pezinok
Báhony/Báhoň Jezeniczky kastély
Cseszte/Častá Vöröskői várkastély
Bazin
Báhony
Cseszte
Gidrafa/Budmerice Pálffy kastély
Malacka/Malacky Pálffy kastély Oroszvár/Rusovce Zichy kastély
Gidrafa
Malacka Oroszvár 
Pozsony/Bratislava Mirbach palota Pozsony/Bratislava Vár Pozsony/Bratislava Erdődy palota
Pozsony Pozsony Pozsony
Pozsony/Bratislava Keglevich palota Pozsony/Bratislava Pálffy palota Pozsony/Bratislava Pálffy palota
Pozsony Pozsony Pozsony
Pozsony/Bratislava Prímás palota Pozsony/Bratislava Segner kúria Pozsony/Bratislava Zichy palota
Pozsony Pozsony Pozsony
Pozsony/Bratislava Balassi palota Pozsony/Bratislava Esterházy palota Pozsony/Bratislava Jeszenak palota
Pozsony Pozsony Pozsony
Pozsony/Bratislava Kutscherfeld palota Somorja/Šamorín
Pozsony Somorja