Pozsonyi kerület

Bazin/Pezinok
Cseszte/Častá Vöröskői várkastély Malacka/Malacky Pálffy kastély
Bazin
Cseszte
Malacka
Oroszvár/Rusovce Zichy kastély Pozsony/Bratislava Vár Pozsony/Bratislava Erdődy palota
Oroszvár  Pozsony Pozsony
Pozsony/Bratislava Keglevich palota
Pozsony/Bratislava  Pálffy palota
Pozsony/Bratislava  Pálffy palota
Pozsony Pozsony Pozsony
Pozsony/Bratislava  Prímás palota
Pozsony/Bratislava  Segner kúria
Pozsony/Bratislava  Zichy palota
Pozsony Pozsony Pozsony
Pozsony/Bratislava Balassi palota
Pozsony/Bratislava Esterházy palota
Pozsony/Bratislava Jeszenak palota
Pozsony Pozsony Pozsony
Pozsony/Bratislava Kutscherfeld palota Pozsony/Bratislava Mirbach palota Somorja/Šamorín
Pozsony Pozsony Somorja